Growth Téam Mindset

Growth Téam Mindset

Geschreven door Ronald

Geloof in eigen kunnen

Heel lang werd gedacht dat talent aangeboren is. Dat intelligentie of aanleg voor een bepaalde vaardigheid iets is dat vast staat. Dit blijkt echter niet te kloppen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Michael Jordan, de beste basketbal speler ooit, die in zijn tweede jaar niet werd geselecteerd voor het universiteitsteam. Of Walt Disney, die ooit werd ontslagen wegens ‘gebrek aan fantasie’. En ook Ajax, dat met een team van jongelingen vorige jaar de absolute wereldtop weg speelde.

Individuen en teams die geloof hadden in eigen kunnen. En daarmee het onmogelijke waar konden maken.

Talent ontwikkelen = nieuwe verbindingen

Meerdere wetenschappelijke studies laten zien dat onze manier van denken, omgeving en handelingen invloed hebben op ons brein. Ons brein kan nieuwe verbindingen aanmaken waardoor we effectiever gaan denken, situaties beter kunnen inschatten, of betere teamspelers worden. Talent en intelligentie groeit door continue je grenzen te blijven verleggen.

“We zijn wat we bij herhaling doen. Uitblinken is dus geen daad, maar een gewoonte.”

— vrij naar Aristoteles

Growth Mindset

Mensen met een Growth Mindset gaan uit van dit principe. Dat talent, intelligentie of succes niet iets is dat vast staat, maar dat ontwikkeld kan worden.

In een onderzoek van Dweck en Mueller werden scholieren verdeeld over twee groepen. Beide groepen werden gevraagd om puzzels op te lossen. Na het oplossen werd de eerste groep geprezen om hun kennis en intelligentie. De tweede groep werd geprezen om hun inzet.

De groep die was geprezen om hun intelligentie gaf voor de volgende opdrachten de voorkeur aan makkelijke taken. Ze ontweken uitdagingen en gaven de voorkeur aan gegarandeerde resultaten. Slim overkomen werd daarmee hun primaire doelstelling. Op zoek naar zekerheden ontwikkelde deze groep een Fixed Mindset.

De groep die was geprezen om hun inzet gaf voor de volgende opdrachten de voorkeur aan moeilijkere taken. Deze groep zocht juist de uitdaging op en haalde motivatie uit het leren van nieuwe vaardigheden. Deze groep ontwikkelde daarmee een Growth Mindset.

Growth Téam Mindset

In de praktijk wordt vaak gekeken of alle individuele teamleden een Growth Mindset hebben. Dit is belangrijk, maar een groep excellente individuen maakt nog geen excellent team. Daarom is het belangrijk om ook te kijken of het téam een Growth Mindset heeft.

Deze mindset van het team wordt niet bepaald door individuele drijfveren en aannames. Juist gedeelde ervaringen, de teamcultuur en groepsdynamiek bepalen of het team als collectief een Growth Mindset heeft.

Het mooie hiervan is dat teamleden elkaar onderling kunnen steunen bij het ontwikkelen van een Growth Team Mindset. Verschillende persoonlijkheden, ieder met zijn eigen kwaliteiten en valkuilen, kunnen als team juist heel effectief zijn. Teamleden vullen elkaar aan en houden elkaar scherp om er voor te zorgen dat de Growth Mindset van het team als collectief blijft bestaan.

Het onderstaande overzicht is een hulpmiddel om een Fixed Team Mindset of een Growth Team Mindset binnen jouw team te herkennen.

Team Mindset.png

Excelleren is een keuze

Stephen Covey deed onderzoek naar wat succesvolle mensen onderscheidt ten opzichte van minder succesvolle mensen. Zijn conclusie komt overeen met het principe van de Growth Mindset. Succesvolle mensen kijken op een andere manier naar situaties en ze zijn proactief ingesteld.

“I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. ”

— Stephan Covey

Bij het ontwikkelen van een High Performance Team is het dus van belang om voldoende aandacht te geven aan de collectieve mindset van het team. Steeds vaker maken top teams daarvoor gebruik van een coach.

Team coaching kan het team helpen om de ontwikkeling richting High Performance te versnellen. Een team coach helpt het team om mentale blokkades en vaste patronen te doorbreken. Om zo betere prestaties neer te kunnen zetten.

In het vervolg van dit artikel deel ik wat praktische tips waar je met jouw team meteen mee aan de slag kan.

TIP 1: Laat je inspireren

Talent begint vaak met een ervaring die inspireert, een krachtige trigger waar je intrinsieke motivatie uithaalt. Een belangrijke gebeurtenis die je leven verandert, een topsporter die een unieke prestatie neerzet, of een persoon of team dat ergens in uitblinkt.

Zoek daarom met jouw team naar voorbeelden waar het team zich aan kan spiegelen. Het maakt niet uit welk team dit is. FC Barcelona, de Navy Seals, of het Concertgebouworkest, het kan allemaal, als het jouw team maar inspireert. Zodat er een gedeelde droom ontstaat van “zo kunnen wij ook worden!”.

TIP 2: Relativeer complimenten

Zoals bleek uit het onderzoek van Dweck gaan ‘wonderkinderen’ hun magische status beschermen en minder risico’s nemen. Natuurlijk is het heerlijk om als team in een positieve flow te zitten. Dat het harde werk zich uitbetaalt en dat het team daarvoor mooie complimenten krijgt. Maar daarmee loop je als team dus ook het risico om de status van ‘wonderkinderen’ te krijgen.

Zorg er daarom voor dat je complimenten als team relativeert. Complimenten zeggen iets over wat het team heeft gedaan in het verleden, maar zeggen weinig over wat het team kan bereiken in de toekomst. Vind als team juist motivatie in het idee dat er altijd nog meer te leren is dan dat het team nu al weet.

TIP 3: Voel je ongemakkelijk bij het gestelde doel

Bij successen gaan teams vaak meer doen van waar ze al goed in zijn. Maar als team leer je weinig van dingen doen die je al kunt. Het is dan een kwestie van tijd totdat de prestaties van het team minder worden. Je organisatie wordt ingehaald door de concurrentie.

Zorg daarom voor een doel dat ongemakkelijk voelt. Als het team zeker weet dat ze het doel kunnen halen stimuleer je een Fixed Mindset. Het is belangrijk dat het team twijfelt of het doel wel haalbaar is. Alleen dan is het ambitieus genoeg om het team te inspireren om nieuwe dingen te leren. Een ongemakkelijk doel dwingt om anders te kijken naar hoe zaken nu georganiseerd zijn. En het nodigt uit tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die het team nodig heeft om ook in de toekomst succesvol te zijn.

TIP 4: Zorg er voor dat jouw team regelmatig faalt

Om nieuwe dingen te leren moeten je hersenen nieuwe verbindingen aanmaken. Door nieuwe dingen te doen leer je situaties op een andere manier te bekijken. Je gaat patronen herkennen en je ontwikkelt het vermogen om sneller en effectiever op veranderingen te reageren.

Mooie voorbeelden hiervan zijn musici die hun nummers achterstevoren proberen te spelen, golfers die hun slag onder water oefenen, en het Red Bull F1 team die de pitstop oefent in een ruimte zonder zwaartekracht.

Als jouw team nieuwe initiatieven altijd tot een goed einde brengt, dan is de conclusie simpel: jouw team zit in de comfort zone! Leg de lat hoger, zorg voor een gevoel van lichte frustratie, mogelijke mislukking, waarbij het team helemaal opgaat in een felle strijd.

Zoek met jouw team naar de Sweet Spot van uitdaging buiten de comfort zone. Onderneem initiatieven in de State of Orange waarbij 50%-80% van de pogingen in eerste instantie niet slagen.

“Voor hersenen geldt hetzelfde als voor spieren: No Pain, No Gain”

— psycholoog Robert Bjork

TIP 5: Meet de inspanning van jouw team

Ook professor Anders Ericsson deed onderzoek naar de vraag of mensen worden geboren met talent, of dat iedereen kans heeft om tot de (wereld) top te komen. Ericsson onderzocht dit onder andere bij de beste schakers, muzikanten en sporters.

Waar hij achter kwam was dat de schakers, muzikanten en sporters die de meeste uren hadden gemaakt, vaak ook gezien werden als de grootste talenten. In de meeste gevallen kwamen de trainingsuren overeen met zo’n 10 jaar aan gerichte training of 10.000 uren. Deze mensen werden uiteindelijk ook de echte top presteerders.

Top prestaties zijn daarmee het resultaat van jarenlange inspanning. Het is dus belangrijk dat het team gemotiveerd blijft en doorgaat bij tegenslag. Zorg er voor dat teamleden elkaar volledig steunen en vertrouwen. En dat alle teamleden de overtuiging hebben dat onzekerheden en mislukte pogingen een absolute noodzaak zijn. Teams met een Growth Team Mindset weten dat er alleen dan echt wat te leren valt.

High Performance Teams

High Performance Teams ontstaan niet spontaan, die moet je ontwikkelen. Alle uren aan gerichte training, studie, experimenten en pogingen die het team doet om grenzen te verleggen zijn de drijvende kracht achter de uiteindelijke High Performance Teams.

Met State of Orange bouw je High Performance Teams waarmee je dromen realiseert. Teams met maar één doel: resultaten boeken door het beste in elkaar naar boven halen!

Artikel delen:

Klaar voor de volgende stap?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek