hoe word ik een trusted leader state of orange

Hoe word ik een trusted leader?

Geschreven door Ronald

De allergrootste impact die je als leider kunt hebben is dat je in staat bent om iedereen om je heen in zijn kracht te zetten. Dat mensen in jouw organisatie helemaal zichzelf kunnen zijn en al hun talenten kunnen inzetten voor jullie gezamenlijke doel. Deze leiders zijn talentbouwers en ontsluiten de denk- en daadkracht van anderen.

Daarom is leiderschap is al lang niet meer een formele positie of rol die je in een organisatie vervuld. De persoonlijke dimensie van leiderschap is veel belangrijker geworden, omdat het gaat om wat de ander nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.

Maar als jij als leider de ander centraal stelt, hoe weet je dan of je jouw doelen bereikt?

Juist deze vraag is de kern om jezelf te ontwikkelen tot een Trusted Leader. Want deze vraag draait dus om vertrouwen. Kun jij er van op aan dat de ander het doel zal bereiken? Zonder te vertellen hoe het moet? Zonder continue controle? En durf je daarin zelf ook eerlijk te zijn?

En vanuit het perspectief van jouw collega: Mag ik het doen op een manier die bij mij past? Is het ok als het dan niet lukt of als ik een fout maak? Heb jij als leider echt mijn belang voor ogen of heb je een ander (eigen)belang?

Vertrouwen ontstaat niet ‘zomaar ineens’

Vertrouwen is niet iets wat je gewoon hebt of wat na verloop van tijd vanzelf ontstaat. Het bouwen van vertrouwen vraagt om persoonlijke moed, om risico’s te nemen, om moeilijke gesprekken aan te gaan, en om open en nieuwsgierig het perspectief van de ander te kunnen verkennen.

Vertrouwen bouwen kun je leren

Het goede nieuws is dat iedereen het in zich heeft om een Trusted Leader te worden. Je kunt dit ontwikkelen door meer bewust van jezelf te worden en door datgene te doen wat van een Trusted Leader verwacht wordt.

In de bestseller “The Trusted Advisor” heeft David H. Maister de vertrouwensformule voor adviseurs beschreven. Deze formule is ook zeer goed toepasbaar op het ontwikkelen van vertrouwen als leider en biedt concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

“Vertrouwen = [Geloofwaardigheid + Betrouwbaarheid + Intimiteit ] / Zelf-oriëntatie”

Vertrouwen laten groeien

De eerste drie factoren in de vertrouwensformule zorgen voor méér vertrouwen. Hier onder staan ze kort toegelicht:

Geloofwaardigheid: Geloof ik wat je zegt? Geloof ik jou? Dit gaat over je inhoudelijke kennis, autoriteit, maar ook over jouw houding en uitstraling. Klopt het wat je zegt en gelooft de ander je qua intentie en integriteit?

Betrouwbaarheid: Kan ik op jou rekenen? Dit gaat over de mate waarin jij je afspraken nakomt en je doet wat je toezegt. Ben je eerlijk en kom je jouw beloftes na? Ben je zelf ook op tijd voor de afspraak, of laat je de ander wachten omdat iets anders belangrijker is?

Intimiteit: Kan ik echt mezelf zijn? Dit gaat over hoe je omgaat met emoties van jezelf en de ander. In welke mate zie en ken je de mens achter jouw teamlid? Durf je ook de lastige vragen te stellen? Durf je kritische feedback te geven zonder de relatie te schaden? Durf je je kwetsbaar op te stellen?

Vertrouwen kleiner maken

De vierde factor ‘zelf-oriëntatie’ zorgt juist voor mínder vertrouwen. Dit gaat over de vraag: ben je hier echt voor mij? En het gaat dus over de mate waarin jij bezig bent met jezelf en je eigen doelen in plaats van wat voor de ander belangrijk is.

De manier waarop deze zelf-oriëntatie zich uit is voor iedereen verschillend. Het kan zijn dat je een bepaalde verlegenheid of gereserveerdheid ervaart, dat je meer controle wilt, je een (geheime) eigen agenda hebt, dat je graag gelijk wilt hebben, of dat je onzeker bent of je het wel goed doet als leider. In al die gevallen ben je niet bezig om de ander in zijn of haar kracht te zetten. Op die momenten ben je vooral bezig met jezelf.

Trusted Leader worden begint bij jezelf leren kennen

En nu misschien wel het belangrijkste: Je kunt nog zo geloofwaardig, betrouwbaar en intiem zijn, maar al dat vertrouwen dat je daarmee boven de streep opbouwt wordt gedeeld door jouw mate van zelf-oriëntatie. Daarmee is het ontwikkelen van bewustzijn op jouw zelf-oriëntatie de voornaamste sleutel tot het worden van een Trusted Leader. Wat is voor jou spannend? Wanneer ga jij uit contact? En welk gedrag laat je dan zien? Wat heb jij nodig om er ook dan écht voor de ander te kunnen zijn?

Meer weten?

Wil je meer weten hoe je jezelf nog meer als Trusted Leader kunt ontwikkelen? Of wil je naar aanleiding van deze post vrijblijvend sparren over het onderwerp leiderschap? Maak gerust een afspraak via het afspraakformulier of stuur een email naar ronald@state-of-orange.nl

Artikel delen:

Klaar voor de volgende stap?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek