Teamcoaching

Ontgrendel het potentieel: effectieve teamcoaching bevordert een gezonde werkcultuur en zorgt er voor dat jouw team beter samenwerkt, effectiever communiceert en daardoor optimaal presteert en bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Vrijblijvend verkennen
pexels diva plavalaguna 6146812
pexels yan krukau 7693695

Teamwork als transformerende kracht

Om succesvol te kunnen zijn in de voortdurend veranderende en complexe omgeving is goede samenwerking van groot belang. Hechte en effectieve teams vormen de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Teamcoaching versterkt de samenwerking tussen teamleden, elimineert silo’s waardoor alle neuzen dezelfde kant op staan, laat het team alle aanwezige talenten maximaal benutten en creëert een cultuur van open communicatie en wederzijds respect.

Vrijblijvend sparren

Persoonlijke en doelgericht

In teams komen mensen samen om iets te bereiken. Met onze teamcoaching bieden we een persoonlijk en inspirerend traject dat het team hechter maakt en beter laat presteren. Door de teamsamenwerking altijd te koppelen aan de doelstellingen van de organisatie helpen we teams om de gewenste impact in de organisatie te hebben.

Bij State of Orange begrijpen we dat elke team uniek is. Teamcoaching neemt daarom altijd de specifieke context, de doelstellingen en de ontwikkelvraag van het team zelf als uitgangspunt. Teams ontwikkelen vooral door actief te leren in het ‘hier en nu’. De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens de teamcoaching worden gebruikt om te leren. Dus niet praten over, maar doen en ervaren.

pexels diva plavalaguna 6146820

Ervaringen van onze klanten

 • Samenwerking versterkt

  De zeer persoonlijke en interactieve begeleiding heeft de samenwerking met Alliander op de gegunde opdracht enorm versterkt. Daarom kiezen wij ook bij volgende aanbestedingen voor de begeleiding door Ronald.

  A.Hak Electron

  Remco van Beest

 • Groeikansen onthuld

  Ook als je niet direct een probleem ervaart, kan teamcoaching ontzettend helpen om te groeien en de samenwerking te verbeteren.

  Solviteers

  Bjorn Stemerdink

 • Groei door inzicht

  Vanuit een goede verbinding met de groep wist de coach met rake interventies en een prettige manier van confronteren de hele groep te betrekken in het ontwikkelproces

  Sanquin

  Geert-Jan Derksen

 • Prettige en veilige sfeer

  Ronald creëert direct een prettige en veilige sfeer en stimuleert alle teamleden om actief deel te nemen. Met prikkelende vragen speelt hij goed in op de situatie en raakt hij de kernpunten voor het team.

  Topsport Utrecht

  Amarens Genee

 • Groei en inzicht

  Aanrader voor iedereen die als persoon en professional wil groeien! Ronald combineerde scherpe vragen met humor en raakte in mijn gesprekken altijd de kern.

  PepsiCo

  Wibo Hermans

 • Team inspiring expert

  Ronald is a great communicator and knows how to inspire teams. He should be on the shortlist of any CEO to build high performance teams

  Life Fitness

  Frank van de Ven

 • Binnen de kortste keren stil

  Binnen de kortste keren had de coach het team stil met één rake vraag die direct de kern raakte van waar we aan wilden werken.

  NS

  Peter van de Pol

 • Groei in sturing

  Dankzij de persoonlijke en aanpasbare training van Ronald zijn onze seniors nu uitgegroeid tot leiders die hun teams met vertrouwen en vernieuwde tactiek sturen.

  Stedin

  Nicole Onrust

 • Helped to become aware

  With his experience and coaching skills Ronald inspired me to become a better leader and helped to become aware of my behavior, motivators, and ways to improve team collaboration.

  Westwing

  Jaspreet Manchanda

 • Effectief en respectvol

  De coach wist het team op een impactvolle en respectvolle manier te confronteren met de eigen bijdrage aan het ‘gedoe’

  CZ

  Ben van Eck

Wat het oplevert

Verbeterde samenwerking

Teamcoaching bevordert een positieve teamdynamiek en communicatie, wat leidt tot een verbeterde samenwerking en een verhoogde effectiviteit bij het bereiken van gezamenlijke doelen.

Hogere motivatie en betrokkenheid

Het leren en ontwikkelen, zowel als team als individueel, op een manier waarbij het team zelf de regie en het eigenaarschap heeft zorgt voor een hogere motivatie en betrokkenheid van de teamleden.

Effectieve probleemoplossing

Teamcoaching biedt een gestructureerde aanpak om teamproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor het team ook in de toekomst zelf in staat is om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen.

291122bpsessie8454 pexels cowomen 2041627

Wat je mag verwachten

Bouwen vanuit kwaliteiten

Wij gaan uit van aanwezige talenten en bouwen daarop voort, waardoor alle teamleden optimaal in hun kracht staan, teamleden elkaar goed kennen en elkaars kwaliteiten kunnen benutten.

Gedeeld leiderschap

Het team heeft zelf de regie over de teamontwikkeling. Teamleden tonen daarbij persoonlijk leiderschap ten aanzien van het eigen leerproces en dat van het team als geheel.

Stretch zone

Wij nodigen uit om te leren en experimenteren buiten de comfort zone. Uiteraard zorgen we voor een veilige leeromgeving waarin alle teamleden zichzelf mogen laten zien en waarin fouten maken mag.

Ervaringsgericht leren

Wij geloven dat teams pas echt in beweging komen als het ze raakt. Onze teamcoaching richt zich daarom vooral op actief leren in het ‘hier en nu’. Dus niet praten over, maar doen en ervaren.

Maatwerkprogramma

Teamontwikkeling vereist zorgvuldige begeleiding. Onze ervaren coaches bieden professionele begeleiding om een veilig ontwikkelklimaat te creëren en het team te ondersteunen bij hun groei en uitdagingen.

Zichtbare resultaten

In teams komen mensen samen om iets te bereiken. Door de teamsamenwerking altijd te koppelen aan de doelstellingen van de organisatie helpen we teams om meer impact te hebben en zichtbare resultaten te boeken.

Onze aanpak

Op basis van onze brede ervaring met teamcoaching in vele organisaties hebben wij een succesvolle aanpak ontwikkeld die bestaat uit de volgende stappen:

1. Intake

We ontwerpen samen een programma, gericht op jullie doelstellingen en ontwikkelvraag. Als het team commitment geeft en de ‘klik’ met de coach goed is dan kunnen we starten.

2. Maatwerk

De regie op het traject ligt bij het team, waarbij wij zorgen voor leerervaringen in de stretch zone van jullie ontwikkeldoel. Deze kunnen jullie direct oefenen in de dagelijkse praktijk.

3. Continu leren

Wij zorgen voor zichtbare impact. Met frequente teamcoach sessies verbinden we leren met toepassen in de praktijk, en reflecteren we op de voortgang voor blijvende groei.

Voor wie?

Teamcoaching is waardevol voor alle teams die hun onderlinge samenwerking verder willen ontwikkelen. Wij bieden teamcoaching op maat voor zowel management teams als afdelings- en projectteams.

Op basis van een persoonlijke intake zorgen we voor een passende aanpak en begeleiding die aansluit bij de behoeften van jouw team.

Organisatiebreed aan de slag met teamontwikkeling als transformerende kracht? Met onze ruime ervaring in cultuur verandertrajecten denken wij graag mee.

Vrijblijvend sparren
stralend team

Veelgestelde vragen

Teamcoaching richt zich op het verbeteren van samenwerking, communicatie en prestaties binnen een team. Teamcoaching gaat uit van de ontwikkelvraag van het team en laat het team daarop reflecteren, ervaren en oefenen.. Daarbij is de coaching onder andere gericht op de groepsdynamische processen die belemmerend werken voor het team om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast stimuleert teamcoaching ook persoonlijk leiderschap binnen het team en de persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden.

Door zelfreflectie van de teamleden en de reflectie van het team als geheel bevordert teamcoaching een positieve teamdynamiek, verbetert het de communicatie en helpt de coaching bij het bereiken van gezamenlijke doelen.
Teams die gebruik maken van een teamcoach ervaren vaak een verhoogde motivatie, hogere betrokkenheid en effectiviteit van teamleden. Daarmee leidt teamcoaching dus in de meeste gevallen tot zichtbaar betere teamprestaties.

Dit varieert. Afhankelijk van de ontwikkelvraag, de urgentie en wat praktisch haalbaar is voor het team. Een teamontwikkeltraject starten met een hele dag of tweedaagse kan erg waardevol zijn voor de verdieping in het traject. Voor het opvolgen van de ontwikkelvraag, het reflecteren op de tussenliggende toepassing in de praktijk, en het zetten van een vervolgstap plannen wij in de meeste gevallen een teamcoach-sessie van 3 uur.

Nee, zeker niet. Lees ook eens de casus van Solviteers. Teamontwikkeling is relevant voor elk team dat wil blijven groeien, zich wil blijven stretchen op de doelstelling van het team, persoonlijke ontwikkeling samen vorm wil geven door reflectie en de verbinding en samenwerking in het team wil blijven optimaliseren. Teamcoaching helpt dus om het potentieel te maximaliseren, ongeacht de huidige team prestaties.

Bij teamcoaching wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de dynamiek die er op dat moment in het ‘hier en nu’ binnen het team is. Door hier bewust van te worden en te reflecteren op de onderliggende behoeftes, overtuigingen, gevoelens en drijfveren krijgt het team meer zelfinzicht en kunnen teamleden effectievere keuzes maken in hun samenwerking. Het is vaak nodig om effectiever te communiceren op zowel inhoud, procedure, interactie en gevoelsniveau. Naast deze reflectie en communicatieve vaardigheden behoren ook teambuilding activiteiten, persoonlijk leiderschap, situationeel leiderschap, aanspreken, feedback, open dialoog, systemische benadering en conflicthanteringstechnieken mogelijk. Daarnaast zorgt de teamcoach met het team voor een veilig leerklimaat voor openheid en betrokkenheid van teamleden die nodig is voor het ontwikkelen van de samenwerking.

Dat hangt af van de teamsituatie. Bij aanvang van het traject contracteert de teamcoach met de opdrachtgever. Soms is dat de organisatie, soms de leidinggevende, en in het beste geval het team zelf. De commitment van het team is van groot belang. Ook omdat de teamcoach anders mogelijk op de stoel van de leidinggevende komt te zitten. Daarnaast speelt de vraag in hoeverre de leidinggevende bij het team hoort, of het team vooral zelfstandig opereert, en of het voor de vraag van de teamontwikkeling behulpzaam is als de leidinggevende aanwezig is. In alle gevallen is de teamcoach onpartijdig en zal de coach juist het luisteren naar elkaars perspectieven stimuleren. Om vanuit daar te onderzoeken en actie ondernemen

Klaar om als team te excelleren?

Plan een afspraak en zet de eerste stap naar een sterker en veerkrachtiger team.