Privacyverklaring

State of Orange, gevestigd aan Sweelinckstraat 1 (3581 RT Utrecht), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Neem contact op

State of Orange, gevestigd aan Sweelinckstraat 1 (3581 RT Utrecht), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgevens zijn als volgt:

State of Orange
Sweelinckstraat 1
3581 RT Utrecht
+31651702670

Persoonsgegevens die wij verwerken
State of Orange verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ronald@state-of-orange.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

State of Orange verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

State of Orange neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van State of Orange).

Hoe lang we gegevens bewaren

State of Orange bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de wettelijk toegestane termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

State of Orange verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

State of Orange gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden ze gebruikt om de website te optimaliseren en op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door State of Orange en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Verzoeken kunnen gestuurd worden naar ronald@state-of-orange.nl.

Om te verifiëren dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart zijn gemaakt ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
State of Orange wijst u ook op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

State of Orange neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij indrukken van niet goede beveiliging of aanwijzingen van misbruik, neem contact op met onze klantenservice of via ronald@state-of-orange.nl.