5 Team Uitdagingen in Tech Companies

5 Team Uitdagingen in Tech Companies

Geschreven door Ronald

Top 5 Team Uitdagingen voor Tech Bedrijven

Er is geen tekort aan uitdagingen in Tech bedrijven. Voortdurende druk op de budgetten, cyberbedreigingen en de continue uitdaging om talent aan het bedrijf te binden.

Tech bedrijven zijn daarnaast ook nog eens actief in snel veranderende markten. Dat dit om een groot aanpassingsvermogen vraagt heeft de huidige pandemie wel weer bewezen. Technische leiders en hun teams lieten zich van hun sterkste kant zien door in een oogwenk nieuwe oplossingen voor een volledig nieuwe situatie te ontwikkelen.

Er zijn dus vele kansen en uitdagingen die de Tech bedrijven zo interessant maken. In dit blog sta ik stil bij de Top 5 Team Uitdagingen waar elke Tech Leader in 2021 mee te maken zal hebben.

Aanpassen aan veranderingen bij de klant

De grootste uitdaging voor Tech bedrijven, en daarmee ook de belangrijkste reden dat veel startups falen, is om de juiste oplossing voor de juiste markt te vinden. Developers hebben een passie voor technologie en lopen daarmee het risico op zoek te gaan voor problemen die met die technologie opgelost kunnen worden.

“In de huidige uitdagende omgeving worden technische teams geconfronteerd met hindernissen op het gebied van productfocus, budgetten, tijdlijnen en teamdynamiek. De grootste moeilijkheid voor alle technische teams zal zijn om zich aan te passen aan hoe hun klanten veranderen.”

— Russell P Reeder, Infrascale

Waar klanten echter behoefte aan hebben zijn oplossingen voor problemen die ze vandaag de dag ervaren. Door de toenemende snelheid van verandering is het voor Tech teams daarom van groot belang om hand in hand met de klant nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Dat vereist een continue dialoog binnen het bedrijf en met de klanten. Daarbij is wel belangrijk dat alle teams in de organisatie hetzelfde doel voor ogen hebben. Zonder gezamenlijke richting is een goede samenwerking in de organisatie simpelweg onmogelijk.

Coach Utrecht Coaching team coaching high performance coach persoonlijk leiderschap
Dus stel jezelf eens de vraag in hoeverre de doelstelling van jouw bedrijf of team echt inspireert. Geeft deze duidelijk richting en maakt dit het makkelijk voor iedereen in de organisatie om snel en zelfstandig keuzes te maken? Geeft deze voldoende houvast om koers te houden, maar ook voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven en experimenten? Anders gezegd, is er voldoende ruimte om nieuwe waarde voor jullie klanten te creëren?

Moeilijk om de juiste medewerkers te vinden

Het vinden van goede werknemers die bij het DNA van het bedrijf passen en ook nog eens de vereiste skills en expertise hebben is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor Tech bedrijven.

Daarnaast evolueert de technologie zo snel dat deze medewerkers ook een Growth Mindset moeten hebben. Dat ze blijven leren om op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en ook hun eigen grenzen blijven verleggen. Daarom pleiten leiders van Tech bedrijven ook voor een werkklimaat waarin medewerkers continue worden uitgedaagd en zo voorop blijven lopen.

“De grootste uitdaging voor technische teams is zelfgenoegzaamheid. Technologie groeit exponentieel en als teams niet op de hoogte blijven van de nieuwste tools en technieken, verliest de organisatie haar concurrentievoordeel. Door op de hoogte te blijven van opkomende technologieën en prototypes te maken, zorg je ervoor dat de organisatie vooroploopt en de klanten kan adviseren over het toepassen ervan. ”

— Swathi Young, Integrity Management Systems Inc.

De huidige situatie waarin teamleden vooral remote werken biedt overigens juist voor het vinden van de juiste medewerkers grote kansen. Het vinden, aannemen en behouden van IT-toptalent zal namelijk altijd een grote uitdaging zijn in de IT-industrie. Bedrijven die remote teamwork omarmen hoeven zich niet langer te beperken tot de lokale talentenpool. Daarmee hebben deze bedrijven in potentie een groot concurrentievoordeel.

Uitdaging om de juiste cultuur tot stand te brengen

Het is niet genoeg om de juiste medewerkers te vinden. Je wilt er zeker van zijn dat ze goed samenwerken als een team. In High Performance Teams werken teamleden samen op een manier waarbij ze elkaar vertrouwen, elkaars kwaliteiten kennen, elkaar scherp houden en uitdagen. Teams waarvan de optelsom van alle talenten groter is dan de som van de individuen.

“Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?”

— Johan Cruijff

Voor een cultuur van samenwerking zijn er een aantal basis voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Belangrijke aspecten daarbij zijn dat er een duidelijk koers is, dat het team de juiste omvang en diversiteit heeft, en dat de structuur van de organisatie zo is ingericht dat samenwerking ook echt nodig is.

Voor het tot stand brengen van de juiste cultuur zijn nog vele andere ingrediënten nodig. Organisaties die hier echt werk van maken duiken in de geschiedenis van het bedrijf en in de onderstroom van wat er speelt maar niet meteen zichtbaar is. Ze gaan op zoek naar welke waarden, overtuigingen en gedrag positief werken voor het bedrijf en welke juist een belemmering zijn voor verdere groei.

Voor elke High Performance Organisatie zouden in ieder geval de volgende kernwoorden op het cultuurprogramma moeten staan:

  • Transparantie & Eerlijkheid

  • Betrokkenheid & Verantwoordelijkheid

  • Taakgericht

  • Aanpassingsvermogen

  • Passie & Initiatief

Deze lijst is natuurlijk niet compleet en elk bedrijf zal zijn eigen accenten leggen. Uiteindelijk gaat het er om dat je als bedrijf het beste uit de medewerkers haalt en hen inspireert om als een sterk collectief samen te werken.

Coach Utrecht Coaching team coaching high performance coach persoonlijk leiderschap
Uitdaging om de juiste medewerkers te houden

Dan heb je eindelijk de juiste medewerkers gevonden, geïnvesteerd in de juiste cultuur en dan is de volgende uitdaging om deze medewerkers te behouden.

Zowel developers als leidinggevenden worden overweldigd door werkvereisten. Door deze hoge werkdruk is er minder tijd voor training en het ontwikkelen van nieuwe skills. De teamleden worstelen vervolgens om hun werk goed te doen omdat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken.

Als bedrijven hun talenten willen behouden zal het leiderschap prioriteit moeten geven aan de professionele ontwikkeling van hun teams en medewerkers. Tweederde van de IT-professionals die vorig jaar van werkgever veranderden, deed dat omdat de nieuwe werkgever betere groei- en ontwikkelingsmogelijkheden bood.

Als er geen groeimogelijkheden zijn, hebben IT-professionals bewezen dat ze niet werkeloos zullen toekijken. Onderzoek van GlobalKnowledge.com laat zien dat 62% van de professionals die niet tevreden zijn in hun huidige rol op zoek zullen gaan naar een nieuwe baan.

Coach Utrecht Coaching team coaching high performance coach persoonlijk leiderschap

Het is dus belangrijk om te investeren in de gebieden die werknemers zelf waardevol vinden. Willen ze nieuwe kennis opdoen, willen ze hun soft skills ontwikkelen, of werken aan hun Persoonlijk Leiderschap om zowel als persoon als professional verder te groeien?

Ga het gesprek met je teamleden aan, maar ook met het team als geheel. Wat heeft dit team samen te doen en waar kunnen ze als team nog verder groeien?

Het ontwikkelen van Leiderschap

Leidinggevenden in Tech bedrijven hebben te maken met een hoge snelheid van veranderingen. Om als organisatie wendbaar en flexibel te blijven neemt het belang van effectieve samenwerking tussen experts, tussen teams en met de klanten steeds verder toe.

Onderzoek van GlobalKnowledge.com laat zien dat het vinden en behouden van talenten de belangrijkste uitdaging is voor Tech Leaders. Van deze leiders geeft 39% echter ook aan dat ze worstelen met het ontwikkelen van sterkere teams.

Grootste uitdagingen voor Tech Leaders:

Coach Utrecht Coaching team coaching high performance coach persoonlijk leiderschap

En daar ligt mogelijk de sleutel tot succes. Want juist in goede teams kunnen talenten groeien en ontwikkelen. En laat dat nu net de belangrijkste factor voor het behouden van medewerkers zijn.

De kwaliteit van de leiding is een belangrijke succesfactor van een High Performance Organisatie. Het is de leider die de cultuur bepaalt die medewerkers helpt om succesvol te zijn. André de Waal (2013) trekt als belangrijke conclusie uit zijn onderzoek dat leiderschap de meest bepalende factor is om te komen tot een excellente, wendbare en weerbare organisatie.

Daarom investeren High Performance Organisaties behalve in de ontwikkeling van hun medewerkers en in het ontwikkelen van een effectieve team samenwerking ook in het ontwikkelen van het leiderschap.

Hoe zorgt het leiderschap in jouw bedrijf voor een cultuur van leren, ontwikkelen en verbeteren? Hoe ondersteund het leiderschap teams om prettiger en effectiever samen te werken? Ga op zoek naar feedback, of pak het grondig aan met een High Performance Scan waarin alle factoren van succesvol leiderschap en effectieve samenwerking in kaart worden gebracht.

Doe de scan.

Meer weten over het ontwikkelen van High Performance Organisaties?

Omdat elk team anders is maak ik graag tijd voor een vrijblijvend adviesgesprek, volledig toegespitst op jouw organisatie. Vanuit mijn expertise als teamcoach, mijn jarenlange ervaring in het leiden van teams op afstand, en als buitenstaander met een frisse blik denk ik met je mee.

Artikel delen:

Klaar voor de volgende stap?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek